Panele fotowoltaiczne. Co to jest i czy warto w nie inwestować.

Niedawno miałam okazję posiedzieć trochę nad zagadnieniem paneli fotowoltaicznych/słonecznych (w skrócie PV). W Polsce jest to temat raczej marginalizowany i znany jedynie wąskiej grupie zainteresowanych. Dlatego też spróbuję nieco przybliżyć tą tematykę.

Panele słoneczne są zaliczane do tzw. odnawialnych źródeł energii. Wykorzystują one energię słoneczną i przetwarzają na energię elektryczną. Co więcej, działają one niezależnie od sieci energetycznej, więc nie musimy inwestować w świeczki. Dodatkowo, w zależności od zastosowanego systemu, możemy sprzedawać nadwyżki wytworzonej energii do elektrociepłowni/elektrowni, którzy mają ustawowy obowiązek odkupienia od nas wyprodukowanej energii. Jest to szczególnie ważne w Polsce, gdzie większość energii dostarczana jest przez kilka wielkich elektrowni np. Bełchatów, Opole czy Połaniec. Mali, prywatni producenci energii, stosujący panele słoneczne, pomogliby odciążyć i tak pracujący już na granicy wytrzymałości system energetyczny, a przy tym także uniezależnić się. Ponadto według założeń unijnej dyrektywy z 23.01.2008 roku do końca 2020 roku 15% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju ma pochodzić ze źródeł odnawialnych [4]. Nie spełnienie wspomnianego wymogu będzie wiązało się z koniecznością wykupu tzw. “zielonych certyfikatów” od krajów, które mają nadwyżki w produkcji takiej energii, co wpłynie na wzrost cen [1].

Polska ma doskonałe warunki do rozwoju alternatywnych źródeł energii, co powinno zostać wykorzystane podczas planowania i wdrażania nowych projektów energetycznych. W przypadku instalacji solarnych (z zastosowaniem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) wydajność systemu przekładająca się wprost na czas zwrotu z inwestycji jest bezpośrednio powiązana z ilością słońca w danym rejonie. Średnioroczna suma energii promieniowania słonecznego w Polsce waha się w granicach 950-1150 kWh/m2 (patrz mapka – Roczna suma napromieniowania na płaszczyznę nachyloną optymalnie[4])Natomiast średnioroczna liczba godzin nasłonecznionych wynosi 1600. Przy założeniu, iż w roku jest 8.736 godzin, systemy solarne są wydajne w 18-20% [3].

Roczna suma napromieniowania na płaszczyznę nachyloną optymalnie[4]

Warto także zaznaczyć, że w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, gdzie stosowanie systemów fotowoltaicznych jest powszechne, w części regionów Polski występują lepsze warunki klimatyczne do ich powszechnego zastosowania. Jakkolwiek wartości maksymalnego usłonecznienia w Polsce i w Niemczech są porównywalne, to już różnica między minimalnymi wartościami wynosi około 200 kWh/m2/rok [2], czyli dużo.

Bez wątpienia największym problemem paneli PV, jest ich cena. Za zestaw panel + akumulator zapłacimy około 7 – 8 tys. złotych. Zależy od producenta i mocy paneli. Zakładając, że energię z paneli chcemy wykorzystać na bieżące potrzeby naszego gospodarstwa domowego, potrzebujemy zapewne ich kilka. Koszt inwestycji może wzrosnąć do kilkudziesięciu tysięcy złotych, co jest sumą astronomiczną dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego. Nie mieszkamy w Niemczech, więc rząd nam nie da dotacji. Niestety zostajemy pozostawieni samym sobie, ale pocieszające jest, że gdy zwrócą nam się koszty, zaczynamy sporo oszczędzać.

Warto więc zastanowić się nad szerszym stosowaniem paneli słonecznych, ale również innych technologii, które pozwoliłby na zmniejszenie zapotrzebowania na dostawy energii od wielkich krajowych dostawców, zwłaszcza, kiedy z roku na rok energia przez nich dostarczana drożeje, co w gruncie rzeczy przekłada się na szybszy zwrot wydatków poniesionych na założenie np. systemu paneli fotowoltaicznych.

Literatura:
1. http://www.egospodarka.pl/43260,Energia-wodna-spore-mozliwosci-w-Polsce,1,56,1.html
2. http://www.eupvplatform.org/about-pv-platform.html
3. www.fachowyelektryk.pl
4. http://pv.pl/zasoby-sloneczne-w-polsce

1 komentarz

    • Warden on 25/10/2013 at 10:36

    Rzeczowy opis. Fajnie, że znalazły się informacje o sytuacji w naszym kraju. Jakby ktoś chciał to myślże, że fajnym rozszerzeniem artykułu będzie info o przykładowej instalacji paneli fotowoltaicznych na farmie z tej strony. Jest tam opis konstrukcji, ogrodzenia, prac ziemnych, okablowania itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.